{short description of image}    
 


Jerry en Mary Bey

Jerry Bey       Jerry en Mary Bey      
 
Aan de muur van het oude kerkhof   Al wonen wij maar in een steegje  
Achter je rode gordijntje   Al zijn we straatarm  
Als ik naar je blind ogen kijk   Alleen is maar alleen  
Als liefde verandert in haat   Als de lente komt  
Armoe is geen schande   Als je geweten gaat spelen  
Bloeiende twijgen   Als liefde verandert in haat  
Busliefde   Apachendwang  
Daar bij die molen   Arm en rijk  
De blinde en zijn hond   De bedelaar van Parijs  
De dronken chaufeur   De beste jaren van haar leven  
De guillotine   De bleke harmonikaman  
De mijnramp   De misdeelden  
De oorlogsheld   De muur  
De oude brug   De vondeling  
De oude cirus clown   De werkmanszoon  
De oude foto   De woekeraar  
De straatzanger   Honger kent geen geweten  
De vrouw die niet deugd   Jaren komen, jaren gaan  
Drink en vergeet   Je mooie woorden  
Een mens op aard   Kinderloos  
Emigrantenleed   Kinderverdriet  
Er staat in m'n tuin   Klokkenwals  
Fijn aan de Rijn   Medley: Daar heb je de jantjes/Jim/Johnny en Jones  
Geen oorlog meer   Medley: Waarom huil je/Dat is de liefde/Neem mij mee
Gestolen geluk   Moeders liedje  
Gevangeniszuchten   Nachtvlinders  
Grootvader's klok   Nooit  
Grootvadertje   Onder een brug van Parijs  
Hallo! Bandoeng   Oud van jaren  
Havenlicht   Ouwe orgeldraaier  
Het dierbaar souvenier   Parijs bij nacht  
Het kinderhart   Rozen voor moeder  
Het steegje   s nachts als de bloemen dromen  
Hij was haar zon, haar leven   Toen vader en moeder nog leefden  
Hou moed lieve pappie   Vergeet je moeder niet  
Huil niet om mij lieve moeder   Vergelding  
ieder huisje heeft zijn kruisje   Vijftig jaar getrouwd  
Ik kan toch om één de hele wereld niet haten Visserslied  
Ik zal mijn moeder nooit vergeten   Waarom die tranen  
In de kleine kazerne  
in m'n cel  
Jantje van de smokkelaar  
Jantje's voetbal  
Jij bent met goud niet te betalen  
Jouw rozenkrans  
Ketelbinkie's kerstfeest  
Kleine bedelaar  
Levenslang  
Lied van de mijnwerker  
Maar moeder die waakt  
M'n tante Veronioca  
Moederliefde  
Nou tabé dan Maria  
Of je blank bent of zwart  
Omaatje lief  
Op de Grebbeberg  
Ouden van dagen  
Ouwe vissersschuit  
Rozen van een tuchthuisboef  
Scheiden doet lijden  
t Is kerstmis  
Tulpen en rozen  
Twee ogen zo blauw  
Uit. Goed voor U  
Vaders brief  
vrij  
Vrolijk kerstfeest  
Wilde rozen  
Witte rozen  
Ze ging naar destad  
Zijn  laatste wens  
Zilveren draden tussen 't goud  
Zwervers kerstnacht  

  
   
{short description of image}   {short description of image}